Biznes Firma

Whirlpool Corporation publikacje Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2020

Whirlpool Corporation publikacje Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2020
Whirlpool Corporation publikuje dziś również sprawozdanie za rok 2020, w którym wskazuje swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19, osiągając jednocześnie rekordowe

Data publikacji: 2021-03-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Whirlpool Corporation publikacje Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2020
Kategoria: Firma, BIZNES

Whirlpool Corporation publikuje dziś również sprawozdanie za rok 2020, w którym wskazuje swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19, osiągając jednocześnie rekordowe wyniki.

Whirlpool Corporation publikacje Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2020 Firma, BIZNES - Whirlpool Corporation publikuje dziś również sprawozdanie za rok 2020, w którym wskazuje swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19, osiągając jednocześnie rekordowe wyniki.

W opublikowanym dziś Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju 2020, Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) podkreśla nieustające zaangażowanie w inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), a także postępy w realizacji ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz integracji i różnorodności. Whirlpool Corporation publikuje dziś również sprawozdanie za rok 2020, w którym wskazuje swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19, osiągając jednocześnie rekordowe wyniki.

– Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej kultury organizacyjnej. Ma ogromne znaczenie dla naszej roli najlepszego producenta urządzeń kuchennych i pralniczych, nieprzerwanie dążącego do poprawy jakości życia domowego – podkreśla Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation. – Gdy w 2020 roku staraliśmy się sprostać wyzwaniom związanym z COVID-19, nasza elastyczność pozwoliła nam zadbać o naszych pracowników, konsumentów i społeczności, jednocześnie wypełniając i rozwijając nasze zobowiązania środowiskowe i społeczne. Jesteśmy dumni z roli, jaką odgrywamy dla wszystkich ludzi i całej naszej planety. Nadal podnosimy sobie poprzeczkę i stawiamy sobie ambitne cele.

Podsumowanie osiągnięć i postępów przedstawionych w Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju Whirlpool Corporation 2020 obejmuje:

Środowisko naturalne

Osiągnięcie zerowej ilości odpadów stałych w 25 z 35 zakładów, czyli 71 procent, które uzyskają status Gold lub Platinum w 2020 roku.
Cele Whirlpool Corporation w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1, 2 i 3) zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) – wiodący niezależny program audytorski oceniający cele w zakresie emisji. Nasze cele pozostają zgodne z redukcjami wymaganymi do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2oC – zgodnie z porozumieniem paryskim. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się ograniczyć te emisje o 20%.
Osiągnęliśmy rekordowo niskie poziomy zużycia energii i wody w naszych zakładach.
Recykling urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool przekracza 90%. Prawie wszystkie materiały powracają do cyklu produkcyjnego i są wykorzystywane ponownie.

A to już wiesz?  Studenci specjalistami z zakresu e-handlu we Wrocławiu

Społeczeństwo

Sformalizowaliśmy nasze zaangażowanie w program ONZ Global Compact. Jako uczestnik tej uznanej na całym świecie inicjatywy, Whirlpool Corporation nadal wzmacnia swoje wysiłki na rzecz zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w bieżącej działalności globalnej.
Ogłosiliśmy NASZE ZOBOWIĄZANIE na rzecz równości i sprawiedliwości dla czarnoskórych pracowników. Jest to wieloletni plan działania, który obejmuje zobowiązanie do zwiększenia o 50% liczby czarnoskórych pracowników na wszystkich szczeblach oraz zwiększenie o 50% liczby czarnoskórych pracowników na szczeblach dyrektorskim i wyższym.
18. rok z rzędu uzyskaliśmy doskonały wynik w corocznym Indeksie Równości Korporacyjnej Fundacji Kampanii na rzecz Praw Człowieka. Wyróżnienie stanowi uznanie dla ciągłego zaangażowania Whirlpool Corporation w integrację i różnorodność oraz uprawnia firmę do tytułu „Najlepszego miejsca do pracy w zakresie równości LGBTQ”.
Włączenie spółki do indeksu 2020 Diversity Best Practices Inclusion Index, podkreślające nieustające zaangażowanie Whirlpool Corporation w skuteczne działania na rzecz różnorodności i integracji. Whirlpool Corporation była jedną z 98 organizacji, które uzyskały ocenę co najmniej 60% – to oznacza, że znaleźliśmy się w indeksie trzeci rok z rzędu.
Podjęliśmy działania w celu ochrony pracowników i społeczności od początku kryzysu związanego z pandemią COVID-19, m.in. przekazaliśmy materiały i niezbędne środki ochrony osobistej lokalnym szpitalom i organizacjom zdrowotnym oraz zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy w ciągu zaledwie siedmiu tygodni respirator oczyszczający powietrze, potencjalnie ratujący życie innowacyjny sprzęt opracowany wspólnie z firmami Dow Inc. I Reynolds Consumer Products Inc.
Wsparcie dla lokalnych społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi poprzez przekazywanie urządzeń dla osób dotkniętych skutkami wybuchu w Bejrucie i trzęsień ziemi w Turcji.

Ład korporacyjny

Rozpoczęcie ujawniania informacji o ryzyku i możliwościach w zakresie klimatu zgodnie z wytycznymi Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
Po raz 14. w ciągu ostatnich 15 lat firma została zakwalifikowana do indeksu 2020 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) North America Index, w uznaniu naszego wieloletniego zaangażowania w zrównoważone praktyki biznesowe.
W ciągu ostatnich dwóch lat stanowiska dyrektorskie objęły dwie kobiety, co oznacza, że kobiety stanowią 33% (4 z 12) dyrektorów Whirlpool Corporation. Siedmiu z 12 naszych dyrektorów niebędących pracownikami firmy należy do grona osób zróżnicowanych pod względem płci lub rasy/pochodzenia etnicznego.
Rozszerzona integracja zasad ESG w całej firmie dzięki utworzeniu Rad ESG pod przewodnictwem członków naszego Komitetu Wykonawczego oraz rozszerzonej Grupy Zadaniowej ESG.

A to już wiesz?  Nowa nazwa i większa powierzchnia - Villaro zaprasza do Portu Łódź

– Jesteśmy zaangażowani w ochronę naszego wspólnego środowiska, wspieranie ciągłego rozwoju naszych pracowników i zapewnienie im bezpieczeństwa. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby podnosić nasze społeczności na duchu – dodaje Ron Voglewede, Dyrektor ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju w Whirlpool Corporation. – W 2020 roku udoskonaliliśmy naszą strukturę zarządzania, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje zaangażowanie na rzecz ESG i lepiej kierować postępami w naszej pracy. Nadal realizujemy swoje cele i przecieramy szlaki w branży, stanowiąc siłę napędową pozytywnych zmian dla dobra naszych pracowników, społeczności i środowiska naturalnego.

W 2020 roku wysiłki Whirlpool Corporation koncentrowały się na wspieraniu najpilniejszych potrzeb społeczności w wyniku epidemii COVID-19, co zostało przedstawione zarówno w Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju, jak i w raporcie rocznym. Firma odegrała – i nadal odgrywa – ważną rolę w walce z pandemią. Zakłady produkcyjne pozostały otwarte i pracują nad produkcją lodówek, zmywarek oraz urządzeń do gotowania i prania, które są niezbędne, by wszyscy ludzie mogli bezpiecznie pozostawać w domu.

Dalsze szczegółowe informacje na temat Raportu o Zrównoważonym Rozwoju Whirlpool Corporation 2020 i zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju umieszczono tutaj. Więcej danych na temat rocznych wyników Whirlpool Corporation opublikowano tutaj – w sprawozdaniu za rok 2020. Whirlpool kończy prace nad podsumowaniem polskiej czwartej edycji autorskiego, międzynarodowego projektu "Nie marnujmy chwil". To edukacyjne działania skierowane do młodzieży szkolnej. Zwycięzcy zostaną zaprezentowani już pod koniec tego tygodnia. Równocześnie trwają przygotowania do piątej edycji projektu.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Whirlpool Corporation publikacje Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2020 Firma, BIZNES - Whirlpool Corporation publikuje dziś również sprawozdanie za rok 2020, w którym wskazuje swoje zaangażowanie w dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii COVID-19, osiągając jednocześnie rekordowe wyniki.
Hashtagi: #Firma #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy