Sklepy

Autodiagnostyk 2016 – Carrefour wyróżnił dostawców marki…

Autodiagnostyk 2016 – Carrefour wyróżnił dostawców marki…
Carrefour Polska po raz szósty nagrodził dostawców marki własnej za aktywne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna kampania skupiała się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Wyróżnione zostały trzy firmy, których inicjatywy i projekty przyczyniają się do przeciwdziałania marnotrawstwa

Data publikacji: 03.11.2016
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Autodiagnostyk 2016 – Carrefour wyróżnił dostawców marki…
Kategoria: Sklepy

Carrefour Polska po raz szósty nagrodził dostawców marki własnej za aktywne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna kampania skupiała się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Wyróżnione zostały trzy firmy, których inicjatywy i projekty przyczyniają się do przeciwdziałania marnotrawstwa żywności.

Carrefour Polska po raz szósty nagrodził dostawców marki własnej za aktywne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna kampania skupiała się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Wyróżnione zostały trzy firmy, których inicjatywy i projekty przyczyniają się do przeciwdziałania marnotrawstwa żywności.

Tegoroczna kampania Autodiagnostyk opracowana przez Carrefour dla dostawców marki własnej, nazwana została „Wyzwanie dla dostawców – STOP Marnotrawstwu Żywności”. W ramach kampanii dostawcy mogli zgłaszać własne projekty przedstawiające zaangażowanie w przeciwdziałanie stratom żywności.

Zwycięzcą tegorocznej edycji Autodiagnostyka została firma Olewnik – BIS. Jury doceniło kompleksowy zakres i innowacyjność wdrożonego przez firmę projektu. Dodatkowo, charakter rozwiązań przygotowanych przez firmę Olewnik – BIS zapewnia ich długotrwałe stosowanie. Jednocześnie autorzy projektu zadbali o właściwą komunikację społeczną i marketingową.

W kategorii Małe Przedsiębiorstwo została wyróżniona Spółdzielnia Ogrodnicza Grodzisko, zaś w kategorii Średnie i Duże Przedsiębiorstwo – firma Octim. Uczestnicy konkursu przeszli przez 4 etapy. W pierwszym każde przedsiębiorstwo, które skorzystało z narzędzia Autodiagnostyk dokonało samooceny swojej organizacji pod względem działań w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Kwestionariusz samooceny spójny z normą ISO 26000, obejmował  35 kryteriów. Drugim etapem było przedstawienie dobrej praktyki związanej z działaniami na rzecz ograniczania marnotrawstwa żywności. Następnie u 10 wybranych dostawców, którzy uzyskali najlepsze wyniki, odbył się jednodniowy audyt w zakresie Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Ostatnim etapem było wyłonienie najlepszych projektów przez jury.

W komisji konkursu zasiadali  niezależni eksperci z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie: prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego; prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Marek Borowski  Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Skład jury dopełnili dwaj przedstawiciele Carrefour Polska: Robert Noceń, Sekretarz Generalny i Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju.

A to już wiesz?  Carrefour Polska Partnerem maratonu w Warszawie

Aby przeciwdziałać marnotrawstwu Carrefour prowadzi od 2013 roku ogólnopolski program CSR „STOP Marnotrawstwu”. Jego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. W ramach tego programu Carrefour regularnie przekazuje nadwyżki żywności do banków żywności, angażuje się w lokalne i ogólnopolskie zbiórki żywności, a także przekazuje żywność nie nadającą się do spożycia do lokalnych kompostowni, aby została wykorzystana do produkcji kompostu stosowanego do rekultywacji terenów zdegradowanych lub do celów rolniczych.

W ramach programu Autodiagnostyk Carrefour Polska podejmuje działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju wśród 250 dostawców produktów marki własnej. Program Autodiagnostyk funkcjonuje w Grupie Carrefour od 2005 roku i jest sukcesywnie rozszerzany na kolejne kraje. Obecnie jest on dostępny w 15 różnych językach, używany przez 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z 80 krajów świata. Carrefour Polska wdrożył program raportowania i samooceny dostawców marki własnej Carrefour w 2010 roku.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Autodiagnostyk 2016 – Carrefour wyróżnił dostawców marki... , - Carrefour Polska po raz szósty nagrodził dostawców marki własnej za aktywne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna kampania skupiała się na ograniczaniu marnotrawstwa żywności. Wyróżnione zostały trzy firmy, których inicjatywy i projekty przyczyniają się do przeciwdziałania marnotrawstwa żywności.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy