Przepisy

Sprawa dla detektywa: udowodnić zdradę, sprawdzić wierność

Sprawa dla detektywa: udowodnić zdradę, sprawdzić wierność
Sprawa dla detektywa: udowodnić zdradę, sprawdzić wierność Ponad 60% wszystkich spraw kierowanych do prywatnych detektywów ma związek ze zdradami i niewiernością – wynika z raportu

Sprawa dla detektywa: udowodnić zdradę, sprawdzić wierność

Ponad 60% wszystkich spraw kierowanych do prywatnych detektywów ma związek ze zdradami i niewiernością – wynika z raportu opracowanego przez Oferteo.pl. Dowodami, których najczęściej oczekują klienci, są zdjęcia, przy czym bardzo ważna jest dla nich szybkość działania.

Sprawy najczęściej natury obyczajowej

Detektywi aż w 34% przypadków zajmowali się udowadnianiem zdrady, a w 28% – sprawdzaniem, czy partner byłby do niej zdolny. Osoby zgłaszające się do detektywa często również proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu osoby bliskiej. Takie sprawy dotyczą 13% wszystkich zleceń otrzymanych przez detektywów w 2018 roku.
Co warto podkreślić, zlecenia dotyczące niewierności i zdrad nie pochodzą jedynie od partnerów bądź partnerek podejrzanej osoby. Zdarza się, że detektywa z takim zleceniem odwiedzają zatroskani teściowie, przyjaciele rodziny bądź krewni.
Wśród innych zleceń pojawiają się też polecenia sprawdzenia czyjejś przeszłości (7%), pomocy w ustaleniu opieki prawnej nad dzieckiem (7%) czy wykonania wywiadu gospodarczego (6%). Najrzadziej Polacy zgłaszają się do agencji detektywistycznych w sprawach związanych z uzależnieniem (3%) bądź kradzieżą (2%). – Współpracując z detektywem, jego klienci dają mu dostęp do bardzo intymnych informacji o swoim życiu. Takie relacje wymagają dużo zaufania. Przed podjęciem współpracy warto więc nie tylko sprawdzić opinie o detektywie, ale także spotkać się i poznać daną osobę – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Oczekiwania klientów są sprecyzowane

Klienci często mają wobec detektywów sprecyzowane oczekiwania dotyczące dowodów lub zakresu wykonanych przy prowadzeniu sprawy czynności. Według danych pochodzących z Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, w przypadku jednej trzeciej z nich było to wykonywanie zdjęć, a 27% zlecało śledzenie. Znacznej części zleceniodawców zależało również na zlokalizowaniu poszukiwanej osoby (16%), a 9% – na monitorowaniu wskazanego miejsca. Najrzadziej detektywi otrzymywali zlecenia polegające na wykryciu podsłuchu i urządzeń monitorujących (5%). Istnieje też grupa klientów, która ustalenie zakresu niezbędnych czynności pozostawia profesjonaliście.
Najwięcej zleceń dla detektywów w woj. mazowieckim
W 2018 roku usługi detektywistyczne cieszyły się największą popularnością w województwie mazowieckim, skąd pochodziło 14% wszystkich zapytań złożonych w serwisie Oferteo.pl. Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie z 12% udziałem, a pierwszą trójkę zamyka Wielkopolska z wynikiem 10%. Na końcu zestawienia znalazły się województwo świętokrzyskie z wynikiem niespełna 3% i opolskie – prawie 2%.

A to już wiesz?  Meksykański wieczór sylwestrowy

Klienci nastawieni są na natychmiastowe działanie
Zgłaszając się do detektywa, większości osób zależy na natychmiastowym podjęciu działań. 58% zleceniodawców chce, aby czynności zostały podjęte tak szybko, jak to możliwe, a 36% decyduje się na rozpoczęcie działań w ciągu miesiąca. Więcej czasu, bo 2–3 miesiące daje detektywowi jedynie 5,5% klientów.
Jak zostać detektywem?
W Polsce prowadzenie działalności detektywistycznej jest regulowane. Oznacza to, że praca w tej branży wymaga spełnienia konkretnych warunków oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do świadczenia usług detektywistycznych przede wszystkim niezbędna jest licencja. Musi posiadać ją przedsiębiorca, jego pełnomocnik lub przynajmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania go.
Licencja detektywa wystawiana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Aby móc się o nią ubiegać, należy spełnić ściśle określone warunki. Przyszły detektyw musi mieć skończone 21 lat, być obywatelem Polski lub innego państwa członkowskiego UE (lub na podstawie przepisów – mieć prawo do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski), wykształcenie przynajmniej średnie i pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie możne być on osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie może się przeciwko niemu toczyć postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie licencji nie jest możliwe w przypadku osoby, która została w okresie ostatnich 5 lat zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej nie tylko w Polsce, ale także w każdym innym państwie. Dodatkowo należy posiadać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania oraz odbyć odpowiednie szkolenia dotyczące znajomości prawa.
Ze względu na specyfikę tej pracy każdy detektyw musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywistycznych.
Metodologia badania
Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 5200 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w 2018 roku przez podmioty poszukujące usług detektywistycznych.
Jak działa Oferteo.pl?
Za pośrednictwem www.oferteo.pl zarejestrowani w serwisie Wykonawcy usług i Dostawcy produktów mają możliwość dotarcia do nowej grupy Klientów poszukujących konkretnej usługi lub produktu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas związany z poszukiwaniami i obsługą klientów.

A to już wiesz?  Boski podwieczorek? Tarta malinowa z herbatą!

Klienci poszukujący konkretnej usługi lub produktu mogą w jednym miejscu bezpłatnie złożyć zapytanie o oferty. Konsultanci pracujący w serwisie wyselekcjonują dla nich odpowiednie firmy, które zostaną powiadomione o zapytaniu z ich branży, by spośród nadesłanych ofert Klienci mogli wybrać najlepszą dla siebie.

O OFERTEO

Oferteo.pl z siedzibą we Wrocławiu to serwis internetowy, którego głównym celem jest ułatwienie dokonywania transakcji handlowych, a w szczególności kontaktowanie potencjalnych nabywców z najlepszymi dostawcami produktów i usług. Platforma istnieje od 2008 roku.

Więcej na www.oferteo.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy