Sklepy

Polskim rynkiem wciąż rządzi cena / Guillaume De Colonges dla…

Polskim rynkiem wciąż rządzi cena / Guillaume De Colonges dla…
Data publikacji: 02.12.2016 Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Polskim rynkiem wciąż rządzi cena / Guillaume De Colonges dla… Kategoria: Sklepy Pełen wywiad ukazał się 1 grudnia 2016 roku w

Data publikacji: 02.12.2016
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Polskim rynkiem wciąż rządzi cena / Guillaume De Colonges dla…
Kategoria: Sklepy

Pełen wywiad ukazał się 1 grudnia 2016 roku w magazynie Wiadomości Handlowe, autor: Łukasz Stępniak.

Podtrzymuje Pan plany rozwoju z wiosny br.?

Tegoroczny plan inwestycyjny zostanie zrealizowany. Otworzyliśmy dwa hipermarkety, które planowaliśmy już od dawna, a także dziesięć nowych supermar­ketów. Pojawiło się również ponad 100 sklepów franczyzowych. Nakłady inwestycyjne w kończącym się roku szacujemy na około 265 min zł.

Czy Carrefour zanotował w Polsce wzrost sprzedaży?

Już w pierwszym półroczu mogliśmy zauważyć pozytywne efekty działań, nad którymi pracujemy od ponad roku i które komunikujemy klientom. Skoncentrowaliśmy się na realizacji planu poprawy jakości naszych usług, co przynosi oczekiwane efekty. Wzrost sprzedaży zawdzięczamy konsekwentnie realizowanej strategii.

Konkurencja w handlu w Polsce jest mordercza. Jakie wyzwania widzi Pan tutaj w perspektywie kilku najbliższych lat?

Polskim rynkiem wciąż rządzi cena. Dlatego wyzwa­niem pozostaje oferowanie klientom oczekiwanych przez nich niskich cen, przy jednoczesnym utrzy­maniu wysokiej jakości sprzedawanych produktów. Stawiamy na stały rozwój kompetencji pracowników. To dla nas istotna inwestycja, która oznacza większe wydatki, ale w dłuższej perspektywie przynosi wy­mierne korzyści.

Jak Carrefour zamierza znaleźć odpowiednią liczbę pracowników w sytuacji braku osób chętnych do pracy? Czy podniesiecie pensje?

Przede wszystkim chcemy dotrzeć z informacją do potencjalnych kandydatów, że praca u nas jest atrak­cyjna i ciekawa. Oferujemy zatrudnienie w nowocze­snym, dynamicznym przedsiębiorstwie, w którym rozwój zawodowy i osobisty pracowników jest bar­dzo ważny. Poza odpowiednim wynagrodzeniem za pracę, oferujemy bogaty pakiet socjalny obejmujący, m.in.: opiekę medyczną, stałą zniżkę na zakupy w na­szych sklepach, bony towarowe czy ubezpieczenie zdrowotne. Te wszystkie elementy są istotne i w za­sadniczy sposób wpływają na wizerunek firmy.

Program 500+ jest problemem czy szansą dla handlu? Czy z powodu tego nowego świadczenia kobiety rzeczywiście odchodzą z pracy?

A to już wiesz?  SPORT I ZDROWIE NA STOISKU CARREFOUR PODCZAS ŚWIĘTA...

Jest za wcześnie, aby podsumować długofalowy wpływ programu 500+ na rynek pracy. Każdy pro­gram, który wpływa na zwiększenie konsumpcji w Polsce to dobry pomysł.

W trakcie „procedowania" są dwie inne ustawy, które uderzają w wielką dystrybucję. Pierwsza ograniczeniu handlu w niedziele i druga, która ma uregulować relacje sieci handlowych dostawców. Który z tych projektów jest bardziej problematyczny dla branży?

Bardziej niebezpieczny jest pomysł ograniczenia handlu w niedzielę. Niesie on za sobą nie tylko negatywne konsekwencje dla firm handlowych i dostawców, ale także potężne skutki społeczne, bo część osób straci pracę. Mam doświadczenia zawodowe z wielu krajów, również poza Europą, i wynika z nich, że klienci cenią swobodę robienia zakupów w każdy dzień tygodnia – także w niedzielę.

Jakie będą skutki dla branży w przypadku uchwalenia ustawy ograniczającej handel w niedziele?

Ustawa uderzy w wyniki finansowe większości firm handlowych. Muszę jednak podkreślić, że skutkiem

będzie nie tylko zmniejszenie się obrotów sklepów i centrów handlowych, ale wszystkich podmiotów współpracujących z dystrybutorami.

Ograniczenie handlu w niedzielę oznacza także reorganizację i „przerwanie" ciągłości łańcucha dostaw. Wielu dostawców obawia się kosztów przestojów w produkcji czy zwiększonych kosztów magazynowania. Polska ma świetnie zorganizowaną sieć dystrybucji. Istnieje ryzyko, że wszystko to zostanie niepotrzebnie zaburzone i wszyscy poniosą straty.

Co chcecie osiągnąć, otwierając kolejne centrum logistyczne, którego budowa rozpoczęła się pod Bydgoszczą?

Po pierwsze, sieć naszych sklepów w tamtym regio­nie jest już na tyle rozbudowana, że uruchomienie nowego magazynu przełoży się na oszczędności w transporcie towarów do sklepów. Obecnie zaopa­trujemy je zTomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. Po drugie, prognozowany rozwój sieci sklepów convenience sprawia, że musimy być przygotowani pod względem dostępnej powierzchni na ich obsługę logistyczną. Po trzecie, nowy ma­gazyn wpłynie na naszą elastyczność – mając trzy duże ośrodki dystrybucji jesteśmy w stanie lepiej zareagować na ewentualne nieprzewidziane pro­blemy w którymkolwiek z nich.

A to już wiesz?  II EDYCJA ABC ZDROWEGO ŻYWIENIA

Jakie sklepy będą obsługiwane z bydgoskiego magazynu?

Wszystkie formaty stacjonarne spółki Carrefour Pol­ska na północy i zachodzie kraju – m.in. w Szczeci­nie, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu. W nowym obiekcie będą przechowywane zarówno produkty suche, jak i świeże.

Co może przynieść Carrefourowi 2017 rok?

Dynamika rozwoju naszej sieci w Polsce przyśpieszy­ła i mamy nadzieję, że dzięki nowym inwestycjom uda się ten trend utrzymać, mimo wielu wyzwań, jakie przed nami stoją.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Polskim rynkiem wciąż rządzi cena / Guillaume De Colonges dla... , -

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy