Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS

 W dniu 28 maja 2008 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS. 

W obradach uczestniczyli Prezesi zrzeszonych banków spółdzielczych, Zarząd Banku BPS S.A., Przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. oraz zaproszeni goście: Sławomir Skrzypek – Prezes Zarządu Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Sokal – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mateusz Kieferling – Radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Kluczowymi tematami obrad były:

- Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku BPS S.A. Mirosława Potulskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności Banku, zaprezentował wyniki finansowe oraz omówił plany rozwojowe Banku BPS S.A. i Zrzeszenia BPS na najbliższy rok.

- Przyjęcie Strategii Zrzeszenia BPS na lata 2008 - 2013.

- Prezentacja Biura Maklerskiego Banku BPS S.A.

- Sprawozdanie z pracy Rady Zrzeszenia oraz wybory Rady Zrzeszenia na III kadencję. 

Wręczone zostały następujące odznaczenia i wyróżnienia:

 „Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej” z rąk Pana Sławomira Skrzypka, Prezesa Narodowego Banku Polskiego otrzymali:

1.STANISŁAW DEMBOWSKI Bank Spółdzielczy w Łubnianach

2.ZBIGNIEW URBANKIEWICZ Bank Spółdzielczy w Łęcznej

3.PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich

4.JÓZEF FLOREK Bank Spółdzielczy w Samsonowie

5.DARIUSZ JASIŃSKI Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie

6.DANUTA KLABACHA Bank Spółdzielczy w Żyrakowie

7.WACŁAW KOZŁOWSKI Bank Spółdzielczy w Łańcucie

8.JANUSZ MAZUREK Bank Spółdzielczy w Wojsławicach

9.ROBERT PACEK Bank Spółdzielczy w Rymanowie

10.  JÓZEF SZPERLAK Bank Spółdzielczy w Jabłonce

Zasłużony dla Rolnictwa” wręczył Pan Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi następującym osobom:

1.KRYSTYNA BINEK-ANGEŁOWA Bank Spółdzielczy w Skoczowie

2.STANIS ŁAWA ZADORA Bank Spółdzielczy w Kętach

3.ELZBIETA  ZYTEK Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” z rąk Pana Romualda Piotruka Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Mirosława Potulskiego Prezesa Zarządu Banku BPS S.A. otrzymali:

1.JÓZEF CIESZYŃSKI Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

2.ROMAN DOMAŃSKI Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim

3.KAZIMIERZ MAJEWSKI Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

4.LEON RADZIWONIUK Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

5.URSZULA SIERADZKA Bank Spółdzielczy w Praszce

6.GABRIELA SOŁOBODOWSKA Bank Spółdzielczy w Legnicy

7.JANINA WOLANIN Bank Spółdzielczy w Księżpolu

Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” wręczony przez Pana Alfreda Domagalskiego Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej następującym osobom:

1.KRZYSZTOF KAJKO Bank Spółdzielczy w Kolnie

2.WŁODZIMIERZ CICHOŃ Bank Spółdzielczy w Konopiskach

3.RYSZARD LESZCZYŃSKI Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Pan Romuald Piotruk Przewodniczący Rady Nadzorczej i Pan Mirosław Potulski Prezes Zarządu Banku BPS S.A. wręczyli także STATUETKĘ „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej

1.EDWARDOWI BIERNACKIEMU Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

2.ANDRZEJOWI GÓRCZYŃSKIEMU Bank Spółdzielczy w Szczytnie

 
Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top